Ouderbijdrage vrijwillig, toch?

Ieder jaar maken ouders in totaal meer dan 354 miljoen euro naar Nederlandse scholen over. Een belangrijke bijdrage, waarmee scholen uitjes en activiteiten organiseren als afwisseling van de lessen. Zonder deze bijdrage geen bezoek aan de kinderboerderij, Europadag of sprookjestocht. Ouders spelen zodoende een essentiële rol bij het in stand houden van leuke activiteiten op school, maar betalen ook regelmatig voor meer noodzakelijke dingen. Helaas zijn er nog steeds veel scholen die ouders verplichten deze kosten te voldoen of leerlingen uitsluiten wanneer de bijdrage niet is betaald. Dit terwijl een behoorlijke groep ouders deze kosten eigenlijk niet kan dragen.

Waar betalen ouders voor

Via de ouderbijdrage betalen ouders voor vele extra schoolactiviteiten. Schoolreizen, de jaarlijkse Sinterklaas- en Kerstvieringen, schoolkampen, maar ook schoolfeesten zijn veel genoemde kostenposten. Ouders dragen daarnaast veelal bij aan meer noodzakelijke dingen. Zo betalen zij voor de beschikbaarheid van kluisjes, kopieerkosten en ICT. Opvallend is dat ouders ook (mee)betalen voor zaken waarvoor scholen reeds een financiële ondersteuning ontvangen. Te denken valt aan boeken, schoonmaak, leerkrachten of hoogbegaafdenonderwijs.

Hoeveel betalen ouders

De bijdrage die ouders gemiddeld per jaar aan de school betalen bedraagt – om precies te zijn – €147,27. Met 2.408.677 kinderen op basis- en middelbare scholen betekent dit dus meer dan 354 miljoen euro aan ouderbijdrage in totaal. Een welkome bijdrage voor de Nederlandse scholen. De meeste ouders betalen minder dan €100,- op jaarbasis en kunnen zich prima vinden in het bedrag dat door de school wordt gevraagd. Toch vindt ook een behoorlijk gedeelte van de ouders het bedrag te hoog. Op de middelbare school geldt dit voor 34% van de ouders, op de basisschool is dit 22%. Bovendien heeft een aanzienlijke groep ouders moeite om de bijdrage op te brengen – of kan deze zelfs helemaal niet betalen. Op de middelbare school is dit voor 18% van de ouders het geval, op de basisschool 9%.

Vrijwillig of verplicht?

Bijna alle scholen vragen een financiële bijdrage van ouders. De ouderbijdrage is weliswaar bij wet altijd vrijwillig. Toch denkt 48% van de ouders met een kind op de middelbare school dat de ouderbijdrage – gedeeltelijk of geheel – verplicht is. Op de basisschool gaat het om 36% van de ouders. Ondanks de vrijwillige aard van de bijdrage, geven ouders aan zich onder druk gezet te voelen de bijdrage te betalen. Niet betalen leidt in veel gevallen tot uitsluiting, vooral op middelbare scholen. Slechts een kleine groep leerlingen ondervindt geen gevolgen wanneer de ouderbijdrage niet wordt voldaan. Dit geldt in 20% van de gevallen op de basisschool en voor 13% van de leerlingen op de middelbare school. Dit staat echter in schril contrast met de afspraken – gemaakt met de PO-raad en de VO-raad – om leerlingen niet uit te sluiten bij het niet betalen van de ouderbijdrage.