Ouders onmisbaar op school

Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een ouder die ermee bezig is op school: luizenpluizen, de moestuin schoffelen, klaar-over, fruit schillen, rekenhulp, voorlezen. Ouders helpen veel. Per dertig ouders is er ruim 17 uur per week hulp op school. Ze maken zich hiermee onmisbaar binnen de schoolorganisatie. Ouders voelen zich betrokken bij de school. Over het algemeen is de relatie tussen ouders en school dan ook goed. Een behoorlijke groep ouders zou zelfs graag meer willen doen voor de school.

Ouders op school

De meeste ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij de school. Ze bezoeken ouderavonden en voortgangsgesprekken, maar ook optredens van hun kind. Ouders voeren daarnaast heel diverse taken uit op de school van hun kind. Van luizenouder tot bibliotheekouder – van voorleesouder tot yoga instructeur.

Ouders helpen graag

Ouders vinden het vanzelfsprekend om op school te helpen. Ze dragen graag hun steentje bij. Ook vinden zij het normaal om thuis hun kind bij het huiswerk te begeleiden. Ouders lijken meer betrokken te zijn bij de basisschool dan bij de middelbare school. Toch geeft 14% van de ouders aan dat de basisschool teveel van ze vraagt. Daartegenover staat dat 17% van de ouders aangeeft dat ze op de middelbare school juist meer zou willen doen dan nu het geval is.

Ouders helpen veel

Scholen kunnen rekenen op veel hulp van ouders. Een ouder helpt gemiddeld 2,5 uur per maand op de basisschool. Per dertig ouders betekent dit ruim 17 uur per week hulp op school. Eén op de tien ouders wil zelfs meer doen. Zij willen best 7 uur per maand helpen. Sommige ouders krijgen die kans, zij helpen meer dan een volle dag per week op school.

Goede relatie met school

Voor driekwart van de ouders geldt dat hun relatie met school goed is. Slechts 3% van de ouders heeft een echt slechte relatie met de school. Ten opzichte van 2017 is de relatie tussen ouders en school zelfs licht verbeterd. De relatie tussen ouders en basisschool is daarbij beter dan die tussen ouders en middelbare school. Hoe dit komt? Op de basisschool verloopt de communicatie soepeler en ouders voelen zich meer betrokken en vaker serieus genomen. Bovendien worden afspraken vaker door de school nagekomen.

Samen zijn wij school

Samen zijn wij school roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen. Dat is waar scholen en ouders beiden voor moeten staan. Hun goede samenwerking is zowel in het belang van de leerling, de ouder als de leraar. Lees de tips, ervaringen en verhalen op www.samenzijnwijschool.nl en sluit je aan bij de beweging.