Over de Staat van de Ouder 2019

We willen graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de Staat van de Ouder 2019, in het bijzonder de ouders.

Over Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen. Bovendien praten ouders via het Landelijk Ouderpanel mee over diverse onderwerpen rondom onderwijs en opvoeden. De informatie die we uit onze contacten met ouders halen gebruiken we in onze rol als gesprekspartner voor de politiek, overheid, pers en de onderwijssector. Ouders & Onderwijs levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat over onderwijs-gerelateerde onderwerpen. Zodat ouders écht een stem hebben.


www.oudersenonderwijs.nl

Ouders: Laat van je horen!

De stem van ouders laten horen, dat is het doel van het Landelijk Ouderpanel. Ouders in het panel praten via online onderzoeken en peilingen mee over onderwerpen die te maken hebben met onderwijs én opvoeden. Deze inbreng neemt Ouders & Onderwijs vervolgens mee in gesprekken en contacten met professionals, overheid en politiek. Samen zorgen we dat de stem van ouders écht gehoord wordt.


Doe ook mee en schrijf je in voor het Landelijk Ouderpanel.

Verantwoording

De Staat van de Ouder is een productie van Ouders & Onderwijs, gebaseerd op een groot onderzoek onder ouders. Maar liefst 1808 ouders deden aan dit onderzoek mee. Op basis daarvan kon een representatieve steekproef worden getrokken op geslacht, opleidingsniveau, migratieachtergrond en provincie, met een spreiding op de leeftijd van het kind.

Colofon

Vormgeving

Saus! Digitale Producties


Onderzoeksbureau

MWM2

Communicatie-advies en copywriting

Loverbos Communicatie


Foto's

Nationale Beeldbank

Pexels

Bekijk ook de Staat van de Ouder 2017 en 2018

Ouders & Onderwijs, april 2019