Grote kloof tussen MR en ouders

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad – bestaande uit ouders en personeel van de school. Via de MR beslissen ouders mee over het beleid op school. Toch? In de praktijk blijkt dat maar weinig ouders het gevoel hebben dat zij daadwerkelijk door de MR worden vertegenwoordigd. De meeste ouders hebben wel eens gehoord van de MR, maar hebben veelal geen idee wat de MR eigenlijk doet of wie erin zit. Een gemiste kans. Juist nu de overheid de MR steeds meer formele rechten geeft. Ouders willen meer, maar op andere manieren betrokken worden. Werk aan de winkel dus!


Vertegenwoordiger van ouders?

Slechts een kwart van de ouders voelt zich vertegenwoordigd door de MR. Daar komt bij dat de MR in twee jaar tijd minder zichtbaar is geworden voor ouders en bovendien aan daadkracht richting directie en bestuur verloren heeft. Waar de MR juist steeds meer formele zeggenschap krijgt, is deze ondertussen (nog) minder bekend bij ouders dan twee jaar geleden. Een groot deel van de ouders heeft wel eens iets gehoord over de MR, maar weet niet goed waar zij zich mee bezig houdt. Hoe neem ik contact op met de MR? Welke ouders zitten er in de MR? Het is voor veel ouders een vraagteken. Ouders met een kind op de basisschool zijn daarbij over het algemeen beter geïnformeerd dan ouders met een kind op de middelbare school.

Contact met ouders

Slechts 15% van de ouders vindt dat de MR voldoende met ouders overlegt. Een minder rooskleurig beeld dan in 2017. Toen was 27% van de ouders hierover nog tevreden. Wat willen ouders? Ze willen vooral door de MR worden geïnformeerd over waar zij mee bezig is. Ouders zien bovendien een belangrijke signaalfunctie voor de MR op het moment dat zich problemen voordoen op school. Anderzijds is er ook een groep ouders die geen behoefte heeft aan contact met de MR. Op de middelbare school is dat 25%, op de basisschool geldt dit voor 16%.

Ouders en zeggenschap op school

Het overgrote deel van de ouders wil betrokken worden bij het schoolbeleid. Er is maar een klein deel van de ouders die daar geen behoefte aan heeft. Dit geldt voor 12% van de ouders op de basisschool en voor 22% van de ouders op de middelbare school. Toch voelt slechts 41% van de ouders op de basisschool zich betrokken. Op de middelbare school is dat 29%. Een gemiste kans dus. Hoe kan de MR deze ouders bereiken? Ouders praten het liefst mee op ouderavonden, via digitale enquêtes of in een direct gesprek met de school. Daar liggen dus kansen. Kansen voor meer binding tussen de MR en ouders. En daarmee uiteindelijk voor meer betrokkenheid bij en zeggenschap op school voor de ouders.