Zorgen over lerarentekort en werkdruk

Vraag ouders vraagt wat de meest bepalende factor is voor de kwaliteit van onderwijs en het antwoord is simpel: de leraar. Ouders maken zich dan ook zorgen over het toenemende lerarentekort en de werkdruk. Een derde van de ouders heeft nu al te maken met lesuitval, grote klassen of zelfs een structurele vierdaagse schoolweek. Ouders hebben bovendien een duidelijke mening over de oplossingen voor het lerarentekort.


Ouders voelen noodzaak voor oplossingen

Onder ouders is er brede steun voor de roep vanuit het onderwijs om minder werkdruk en meer salaris. Van alle ouders steunt 80% die eisen. De noodoplossingen die door scholen worden gekozen, kunnen bij ouders echter niet altijd rekenen op begrip. Grotere klassen zijn niet de oplossing volgens ouders. Ook vinden zij het geen goed idee om zelf onderwijstaken op zich te nemen. Wat willen ouders dat er wel gebeurt? Als het aan de ouders ligt, is één ding duidelijk. Voor een structurele oplossing moet er simpelweg meer geld komen voor onderwijs. Het extra geld moet ten goede komen aan hogere salarissen en een gratis lerarenopleiding. Parallel daaraan is het verbeteren van het imago van de leraar een belangrijk aandachtspunt. In geval van nood zien zij liever dat scholen een beroep doen op invalskrachten die die bevoegd zijn om voor de klas te staan – zoals gepensioneerde leraren. Het vragen van parttime leraren om meer uren te werken, zien ouders eveneens als een oplossing voor de korte termijn.

Consequenties voor kinderen

Scholen die kampen met een lerarentekort en een gebrek aan vervangers, lossen deze problemen vooral op door minder les te geven. Op de middelbare school vallen veel lessen uit, terwijl op de basisschool kinderen helemaal naar huis worden gestuurd. In andere gevallen worden klassen samengevoegd, of worden onbevoegden voor de klas gezet. Enkele scholen hebben inmiddels besloten dat kinderen structureel maar vier dagen in de week naar school kunnen, zij krijgen de vijfde dag thuis les van hun ouders.

Als we niets doen, dan wordt het nog veel erger

Ruim een derde van de ouders merkt de tekorten in de praktijk. Voorspellingen laten zien dat de tekorten in de komende jaren alleen maar verder zullen toenemen. Als we niets doen, dan lopen de tekorten komende vijf jaar op naar 5000 fte.