Leraar bepalend voor onderwijskwaliteit

Alle ouders willen goed onderwijs voor hun kind. Maar wat is ‘goed’ onderwijs? En wat bepaalt of onderwijs ‘goed’ is? Ouders zijn hierover duidelijk. Zij beschouwen de kwaliteit van de leraar als de meest bepalende factor. Want het is en blijft uiteindelijk mensenwerk. Ook de sfeer op school en dat het kind écht wordt gezien, is voor ouders bepalend. Helaas gaat het niet op iedere school goed. Veel ouders vinden dat er te veel wordt getoetst en kinderen ervaren prestatiedruk.


Kwaliteiten van een goede school

Als je ouders vraagt welke factoren bepalend zijn voor de kwaliteit van onderwijs, zijn ze duidelijk. Goed onderwijs wordt in de eerste plaats bepaald door de kwaliteit van de leraar. Dat het kind bovendien de ruimte krijgt om zich op zijn eigen tempo te ontwikkelen, is volgens ouders eveneens een belangrijke factor. Daarnaast noemen ouders de sfeer op school alsook de grootte van de klas als bepalend voor de kwaliteit.

Ouders grotendeels tevreden

Het overgrote deel van de ouders is tevreden over de kwaliteit van onderwijs, ondanks dat deze tevredenheid ten opzichte van 2017 iets is afgenomen. Voor ouders met een kind op de basisschool geldt dat zij vaker tevreden zijn dan ouders met een kind op de middelbare school. Kan het beter? Natuurlijk. Waar valt vooral nog winst te behalen? Veel ouders ervaren grote verschillen in het functioneren van leraren. Per klas gaan bovendien drie kinderen niet met plezier naar school en ziet 9% van de ouders – vooral de middelbare – school als een onveilige omgeving voor hun kind. Het zijn belangrijke aanknopingspunten om de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren.

Toetsen en prestatiedruk

Veel ouders maken zich zorgen om het flinke aantal toetsen in het onderwijs. En dan met name om de prestatiedruk die daarbij komt kijken. Bijna de helft van de ouders vindt dat toetsen een te grote rol spelen in het onderwijs. Ouders zien dat daardoor andere talenten van het kind onderbelicht blijven en er te weinig aandacht is voor meer brede ontwikkeling. Zij vinden bovendien dat de persoonlijke ontwikkeling die het kind doormaakt centraal zou moeten staan – en niet de toetsresultaten. Volgens ouders is de druk om te presteren tijdens toetsen groot. In 40% van de gevallen zien ouders dat hun kind – met name in de bovenbouw van de basisschool – prestatiedruk ervaart. De uitkomsten bepalen namelijk voor een groot deel de doorstroom en daarmee de toekomst van het kind.