De Staat van de Ouder 2019

Leraar bepalend voor onderwijskwaliteit

Ouders onmisbaar op school

Passend onderwijs drijft ouders tot wanhoop

Zorgen over lerarentekort en werkdruk

Grote kloof tussen MR en ouders

Ouderbijdrage vrijwillig, toch?